Là gì phí công chứng cho một đặc biệt và một chung sức mạnh của luật sư ở Ấn độ