Liên hệ với Luật - Tìm một luật sư ở vương quốc ANH

Nếu bạn sống ở một khách sạn bạn có thể đối mặt với đuổi nếu anh không trả tiền, đầy đủ, tất cả tiền thuê nhà đó là do cho chủ nhàTuy nhiên, cậu có thể bị đuổi vì lý do khác khác hơn không trả tiền thuê nhà. Ví dụ, nếu bạn hàng xóm đã phàn nàn về quá nhiều tiếng ồn này có thể là căn cứ cho chủ nhà, hoặc hội đồng, để áp dụng cho bạn bị đuổi. Bạn nên liên lạc với một luật sư với chuyên chủ nhà và người thuê nhà kinh nghiệm nếu bạn cảm thấy rằng các căn cứ của bạn đuổi thông báo là không hợp lý, sai hoặc thậm chí bất hợp pháp. Luật sư đánh giá của thông báo trục xuất có thể giúp bạn quyết định cho dù bạn có một trường hợp để đưa đến địa phương của tòa án không công bằng đuổi. Đuổi luật sư có thể giúp khiếu nại bạn đầu tiên phải làm cho chính Quyền Địa phương về chủ nhà của bạn. Thường thì, chính Quyền Địa phương sẽ có một người cụ thể để đối phó với tranh chấp giữa thuê nhà, và đuổi luật sư có thể liên lạc với họ.

Nó cũng quan trọng để có được hợp pháp lời khuyên từ một luật sư về chờ đuổi nếu bạn sẽ được thực hiện vô gia cư.

Nếu các căn cứ của đuổi là không thanh toán tiền thuê Quận của Hội đồng sẽ xem đây như làm cho mình cố ý vô gia cư, có nghĩa là họ sẽ không có nghĩa vụ phải tìm cho bạn thay thế chỗ ở. Nếu bạn đang về để bị đuổi, luật sư của bạn có thể áp dụng các tòa án tạm ngưng việc trục xuất trật tự trong khi hoàn cảnh của trường hợp của bạn đang được điều tra. Tòa án sẽ đánh giá các trường hợp đó, luật sư của bạn phác thảo và có thể lật đổ các đơn đặt hàng. Nếu bạn đang ngồi trong khách sạn và đã bị đe dọa đuổi bởi chủ nhà của bạn hay nghĩ rằng bạn có thể bị xóa bằng vũ lực bởi cảnh sát, các dịch vụ của đuổi luật sư đều cần thiết để bảo đảm quyền lợi của bạn là luôn luôn bảo vệ. Luật pháp bao quanh trục xuất rất phức tạp, như không có hai trường hợp là cùng một hướng dẫn đuổi luật sư để hành động trên danh nghĩa của bạn là luôn luôn khuyến khích. Để biết thêm thông tin về ngồi xổm, hãy nhìn thấy thông tin của chúng tôi trang. Việc quan trọng nhất của đuổi là để tìm lời khuyên càng sớm càng tốt Đừng chờ đợi cho đến khi bạn đã có ngày và thời gian của người thay mặt truy cập, vì nó là khó khăn hơn nhiều để giải quyết vấn đề ở giai đoạn cuối này. Đầu hành động và đàm phán với chủ nhà có thể dẫn đến một kế hoạch khả thi hành động cho cả hai bên. Chúng tôi đã đoạt giải thưởng các luật sư trong suốt các ANH sẵn sàng để hỗ trợ với trường hợp của bạn. Điền vào mẫu, và chúng tôi sẽ liên lạc.