Nổi loạn Luật của Ấn độ Kiến ngày hôm Nay

Trong tháng tám năm, ấn độ, chính Phủ đã đi ra ngoài với một vòng tròn mà xác định những điều kiện mà cảnh sát có thể bắt một người nổi loạn chi phíTư này là ngay lập tức chỉ trích bởi những người như là một nỗ lực của chính phủ để dập tắt các quyền dân chủ của các người. Vòng tròn đã ngay lập tức lôi kéo vào ấn độ Cao và Tòa án theo lệnh của chính phủ để rút nó. Trong bài báo này, chúng tôi điều tra những nguyên tắc cơ bản của cuộc nổi loạn luật ở trong nước. Hiến pháp của Ấn độ không định nghĩa của từ nổi loạn. Phần -Một của Ấn độ Mã xác định hành vi phạm tội của 'nổi loạn' và cung cấp như sau:"bất cứ Ai, bởi lời nói, hoặc là nói, hoặc viết, hoặc bởi các dấu hiệu, hay bởi có thể nhìn thấy đại diện, hay nếu không, mang hoặc cố gắng để đưa vào hận thù hoặc khinh, hoặc kích thích hoặc cố gắng để kích thích bất mãn đối với chính Phủ được thành lập bởi luật pháp ở Ấn độ."Đó là một cung cấp từ 'bất mãn' trong phần này bao gồm sự phản bội và cảm xúc của kẻ thù.

Các nguồn gốc của sự nổi loạn luật ở Ấn độ là liên kết với các Wahabi Chuyển động của thế kỷ.

Này di chuyển xung quanh Huy là một Hồi phục hưng, di chuyển, có căng thẳng đã để buộc tội bất kỳ thay đổi vào ban đầu Hồi giáo và quay trở lại, nó thật tinh thần. Phong trào đã được dẫn dắt bởi Nguyen Ahmed sex chỗ đông người. Phong trào đã được hoạt động kể từ nhưng trong cuộc nổi loạn năm, nó trở thành vũ trang sức đề kháng, một cuộc Thánh chiến với các Anh. Sau đó, Anh gọi Wahabis như kẻ phản bội và quân nổi dậy và thực hiện nhiều hoạt động quân sự chống lại Wahabis. Anh cũng giới thiệu thuật ngữ"nổi loạn"trong Bộ Mã để ngoài vòng pháp luật nói rằng đã cố gắng"kích thích bất mãn đối với chính phủ được thành lập bởi luật pháp ở Ấn độ". Trong Ram Sao so với nhà Nước (năm), các Bạn Tòa án tối Cao tổ chức phần -Một để được hiến trích dẫn rằng phần hạn chế quyền tự do ngôn luận (Bài) trong bỏ qua cho dù sự quan tâm của trật tự công cộng sự an toàn của các nước tham gia và có khả năng nổi bật gốc rất của Hiến pháp, mà là do ngôn luận. Quyết định của Oxford, Cao Tòa án đã bị bác bỏ bởi Tòa án Tối cao ở những Linh Singh v Nước của Ấn. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao, nói rằng phần này nên được hiểu là giới hạn của họ ứng dụng để hoạt động liên quan đến ý định hoặc xu để tạo ra rối loạn hoặc rối loạn của luật pháp và trật tự, hoặc kích động bạo lực. Nếu sử dụng tùy tiện, nổi loạn luật sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận bảo đảm bởi Hiến pháp dưới Điều". Ngay cả sau khi quyết định trên của Tòa án Tối cao, phần -Một tiếp tục được sử dụng bất kể cho dù các bị cáo buộc nổi loạn, hành động hoặc từ tạo thành một xu để gây rối trật tự công cộng hoặc kích động bạo lực. Ấn độ là một trong số ít những nước mà chúng ta có một cổ nổi loạn luật. Vương quốc Anh bỏ nó nổi loạn luật pháp trong năm. Các phần khác nhau của xã hội đang đòi hỏi rằng phần nổi loạn phải là rớt từ Ấn độ, bộ Luật hình Sự (.). Trong các mối Đe dọa Gandhi trường hợp, Tòa án Tối cao đã tổ chức tự do ngôn luận không giới hạn trong giới hạn địa lý và nó mang theo nó bên phải của một công dân để thu thập thông tin để trao đổi suy nghĩ với những người khác không chỉ ở Ấn độ nhưng ở nước ngoài quá. Do đó, chống lại những lời chỉ trích các chính sách của chính phủ, và ra quyết định trong một hợp lý giới hạn mà không kích động những người nổi loạn là phù hợp với tự do ngôn luận. Trong các Linh Singh trường hợp, Tòa án Tối cao đã cảnh báo chống lại các tùy ý sử dụng nổi loạn luật bởi vì như vậy tùy ý sử dụng sẽ vi phạm vi phạm quyền tự do ngôn luận bảo đảm bởi Hiến pháp. Trong ngày hôm nay môi trường của sự nổi loạn luật pháp có vẻ là thuộc địa ma quỉ mà hy vọng rằng công dân không nên thấy thù địch, sự khinh thường hay thù hận về phía chính phủ được thành lập bởi luật pháp. Tuy nhiên, tát nổi loạn tính chỉ đơn thuần là trên lời nói hay viết nên cần phải thể tránh được. Như vậy, trong hình thức của nó hiện, đó là một khu vực màu xám nằm giữa thực tế và luật pháp thực hiện nó. Trong nhiều trường hợp, nó đã ngẫu nhiên được sử dụng. Như vậy, các luật cần sửa đổi, để giảm thiểu những vùng màu xám. Tuy nhiên, luật đó là cần thiết tệ nạn trong một đất nước như Ấn độ, nơi rất nhiều chia rẽ quân đang hành động tại song song. Sự cần thiết phải như luật pháp để ngăn chặn các hoạt động mà làm gia tăng bạo lực và công cộng, rối loạn.